Faktureringsadress: Hällbo 9120, 82192 BOLLNÄS | 070-254 45 49info@bollnasmarkservice.se

Grävarbeten, markarbeten, dränering och mer!

Markarbeten & Gräv

Kontakta Bollnäs Markservice för gräv-, avlopp-, mark- och dräneringsarbeten.  Vi har lång erfarenhet och kan branschen!

När du anlitar oss blir jobbet utför på rätt sätt första gången med en hållbar framtid. 


Våra kunder finns bland de största byggentreprenörsföretagen till villaägare runt Bollnäs, södra Hälsingland och även Stockholm och Mälardalen. 

ROT-avdraget: villkor

Fuktskydd

Vi dränerar, fuktskyddar och isolerar med de bästa produkterna på marknaden. Ekonomiska, energisnåla, enkla och funktionella fuktskydd  som uppfyller våra höga kvalitetskrav för bästa isolering för våra kunder. Hör mer med oss om val av fuktskydd och arbetsprocess. 

Enskilt avlopp

Hur står det till med ert enskilda avlopp?


Många avlopp är tyvärr inte godkända enligt dagens regelverk på grund av hög ålder eller obefintlig reningseffekt.


Kontakta oss om:

  • slamavskiljare finns, efterrening saknas
  • feldimensionerat avlopp, vanligt vid ombyggnationer
  • vatten finns indraget, rening saknas
  • giltigt tillstånd saknas för avloppet
  • avloppsvattnet leds till sandfilterbrunn eller stenkista
  • ni har en ålderdomlig två- eller trekammarbrunn
  • ert enskilda avlopp installerades före 1987

Dags att byta ut ert gamla avlopp?

Vi tar hand om hela avloppsprojektet!

Vi mäter på plats, bistår med bästa åtgärd och och lämnar offert.

Boka in ett besök på 070-254 45 49 eller maila info@bollnasmarkservice.se

testa ditt avlopp här avloppsguiden avloppsvatten i vår kommun

Planering av markarbete?  

Tag reda på kabelplacering enkelt och smidigt via LEDNINGSKOLLEN.

I nära samarbete med: